Genel

ESP8266 (Web Server) Deneyim Notu-2


Merhaba arkadaşlar bugün bir web server hazırlanması ve o server de ki bir resmin fiziksel özelliklerini potansiyemetre ile değiştirmeyi göstereceğim.

#include <SoftwareSerial.h>
#define Durum true
SoftwareSerial esp8266(8,9);
int pot=A0;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
esp8266.begin(9600);
ATkomut("AT+RSTrn",2000,Durum);  modüle reset atıyoruz. garanti olsun diye.
ATkomut("AT+CWMODE=1rn",1000,Durum);  // bunu önceden de yapabilirsiniz garanti olsun diye.
ATkomut("AT+CWJAP="Connectify-","wupedew3"rn",5000,Durum); //wifi ağına bağlanıyoruz
delay(3000);
ATkomut("AT+CIFSRrn",3000,Durum);  //ip adresini alıyoruz.
ATkomut("AT+CIPMUX=1rn",1000,Durum); //daha önceen de Modüle atayabilirdik garanti olsun diye
ATkomut("AT+CIPSERVER=1,80rn",1000,Durum);  // 80.portu aktif ediyoruz.
}

void loop()
{

if(esp8266.available())
{

int deger=analogRead(A0); //pot değerini aldık
deger=map(deger,0,1023,0,800); // 0 800 arasına çektik
if(esp8266.find("+IPD,")) //Serial.find(); diye aratabilirsiniz.
{
delay(1000);

int connectionId = esp8266.read()-48;  //ascı  dönüşümü yaptık

String webeyolla = "<h1><center>Server test by VolkanUnal</h1></center>";
webeyolla+="<meta http-equiv='refresh' content='10;URL=""index.php'>"; //10saniye de anasayfayı resetledim
webeyolla+="<center><img src='https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/v/t1.0-9/1451517_10153554427865497_1619141299_n.jpg?oh=23ee5d39807eecf9555040072190e1dd&oe=56E624D3' height='";
webeyolla += deger;
webeyolla += " px' width='";
webeyolla += deger;
webeyolla += " px'></center>";
webeyolla.concat(deger); //pot değerini yazdıroyoruz ekrana , concat fonksiyon arduino diye aratabilirsiniz.
String cipSend = "AT+CIPSEND=";
cipSend += connectionId;
cipSend += ",";
cipSend +=webeyolla.length();
cipSend +="rn";

ATkomut(cipSend,1000,Durum);
ATkomut(webeyolla,1000,Durum);

String kapatma = "AT+CIPCLOSE=";  //modülü kapattım
kapatma+=connectionId;
kapatma+="rn";

ATkomut(kapatma,3000,Durum);
delay(1000);
}
}
}

String ATkomut(String komut, const int sureasimi, boolean durum)
{
String gelen = "";

esp8266.print(komut);
long int zaman = millis();

while( (zaman+sureasimi) > millis())
{
while(esp8266.available())
{
char c = esp8266.read();
gelen+=c;
}
}
if(durum)
{

Serial.print(gelen); }
return gelen;
}

 

Ekran Alıntısı

Ekran Alıntısı

Ekran Alıntısı

 

yardımlarından dolayı HASBİ SEVİNC’E teşekkür ederim.

C++ matris determinantı ve Cofactor


Ekran Alıntısı

10151490_10153098032311544_450275745_n (1)

Yukarda mantığını kağıt üzerinde anlatmaya çalıştım arkadaşlar.

//volkan matris hesaplama,linear algebra kolaylık olsun ya la derdinde.
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
int matris[3][3], satir,sutun, cofactors[3][3];
long determinant;
for(satir=0; satir<3; satir++){
for(sutun=0; sutun<3; sutun++){
cout<<“ulan hazir olsun baldan tatlidir ,gir abi gir”;
cout<<“[“<<satir<<“][“<<sutun<<“] :”;
cin>>matris[satir][sutun]; }}
for(satir=0; satir<3; satir++)
{ cout<<endl;
for(sutun=0; sutun<3; sutun++)
{
cout<<matris[satir][sutun]<<” “;
}
}
cout<<endl<<endl;
determinant = (matris[0][0]*((matris[1][1]*matris[2][2])-(matris[1][2]*matris[2][1]))-matris[0][1]*((matris[1][0]*matris[2][2])-
(matris[1][2]*matris[2][0]))+matris[0][2]*((matris[1][0]*matris[2][1]-matris[1][1]*matris[2][0])));
cout<<determinant<<endl<<endl;
cout<<“cofactor hazirliyoruz kirve “;
if(determinant!=0)
{//orada ki eksiler dama düzeninden dolayıdır.
cofactors[0][0]= (matris[1][1]*matris[2][2]-matris[1][2]*matris[2][1]);
cofactors[0][1]= -(matris[1][0]*matris[2][2]-matris[1][2]*matris[2][0]);
cofactors[0][2]= (matris[1][0]*matris[2][1]-matris[1][1]*matris[2][0]);
cofactors[1][0]= -(matris[0][1]*matris[2][2]-matris[0][2]*matris[2][1]);
cofactors[1][1]= (matris[0][0]*matris[2][2]-matris[0][2]*matris[2][0]);
cofactors[1][2]= -(matris[0][0]*matris[2][1]-matris[0][1]*matris[2][0]);
cofactors[2][0]= (matris[0][1]*matris[1][2]-matris[1][1]*matris[0][2]);
cofactors[2][1]= -(matris[0][0]*matris[1][2]-matris[1][0]*matris[0][2]);
cofactors[2][2]= (matris[0][0]*matris[1][1]-matris[1][0]*matris[0][1]);

for(satir=0; satir<3; satir++)
{cout<<endl;
for(sutun=0; sutun<3; sutun++)
{cout<< cofactors[satir][sutun]<<” “;}}}}

Ekran Alıntısı 1